Ruttsökning

RuttförslagNy sökning

Restid: Promenad: Byten: Karta
Avgång
Ankomst

Hållplatser

Bussar

Realtid bussar

Egna favoriter

Hållplatser

Rutter

InställningarHjälp

Ruttförslagen baseras alltid på uppskattade restider. Väder- och trafikförhållanden, fordonshaveri eller andra trafikstörningar kan medföra att den föreslagna anslutningen fördröjs eller annulleras. Anordnaren av kollektivtrafiken är inte ersättningsskyldig för skador till följd av annullerade anslutningar.
Ruttsökning
Ange din avgångsplats, destination och önskad tidpunkt. Påbörja sökningen genom att klicka på Sök. Du kan också välja avgångsplats och destination på kartan (vänster musknapp). Högst 5 rutter som motsvarar sökkriterierna visas, endera direkta och/eller sådana som kräver byte av buss. Resultatet baseras på uppskattade tider. Genomförandet av den föreslagna anslutningen kan inte garanteras.
Sök avgång
Ange hållplatsens namn eller kod och välj hållplatsen på listan. Du kan också välja hållplatsen på kartan (vänster musknapp). I resultaten visas följande bussar som avgår från hållplatsen. Du kan bläddra fram och tillbaka mellan avgångstiderna.

Hållplatsens färg på kartan:
  • = Avgiftszon A
  • = Avgiftszon B
  • = Avgiftszon C
  • = Avgiftszon D
Egna favoriter
Du kan spara en ruttsökning eller en hållplats i dina favoriter med i sökresultatvyn.
Webbläsare som stöds
För att tjänsten ska fungera på bästa sätt för alla, rekommenderar vi att endast de vanligaste och nyaste webbläsarversionerna används.
  • Internet Explorer 11
  • Firefox 38
  • Google Chrome 43
  • Safari 8

Hållplatser

Karta